A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyve

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

HURO

Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyve

Nyomtatás
Létrehozva: 2018-03-13 09:55 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 82/2018. (II.26.)sz. határozatával elfogadta Mezőberény Város Települési Arculati Kézikönyvét, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.

 

A Kézikönyv elfogadásának előzményei:

 

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében alkotta meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

 

Az elfogadott törvényi szabályozás azt a feladatot rótta a helyi önkormányzatokra, hogy a törvényalkotási cél helyi megvalósításaként, a helyi településkép védelme és alakítása érdekében széleskörű társadalmi bevonással és konszenzus megteremtésével településképi rendeletet, valamint a rendelet szakmai megalapozása érdekében Települési Arculati Kézikönyvet készítsen, illetve fogadjon el.

 

Ezen településképi eszközök elfogadása meghatározott eljárás szerint történhet, melynek első lépcsőjeként a képviselő-testület 2017. augusztusában megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletet. Ez a partnerségi rendelet adja meg a lehetséges partnerek meghatározásának, valamint a társadalmi véleményeztetés formájának helyi szabályozási kereteit.

 

A településképi eszközök elfogadásához kapcsolódó eljárás következő lépcsőfoka volt az előzetes tájékoztatás, melynek keretében hirdetmény került közzétételre a közterületi hirdetőfelületeken, a városi honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban, illetve 2017. október 11-én lakossági fórum került megtartásra.

 

Az előzetes tájékoztatás keretében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében adatszolgáltatás lett kérve örökségvédelmi, hírközlési, valamint természetvédelmi szempontból, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályától, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságtól, valamint a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságától.

 

Az adatszolgáltatások beérkezését követően Pataki Ibolya építész, műemlékvédelmi szakmérnök, rehabilitációs szakmérnök elkészítette a Települési Arculati Kézikönyv tervezetét.

 

A tervezet elkészültét követően a következő egyeztetési szakasz a partnerségi véleményezés, munkaközi tájékoztató szakasza volt. Ennek keretében 2017. december 14-én ismételten lakossági fórum került megtartásra, valamint hirdetmény került közzétételre a közterületi önkormányzati hirdetőtáblákon, a városi honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban.

 

A tervezet a Kormányrendelet 43/A.§ (6) bekezdése alapján el lett küldve véleményezésre a Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága részére.

 

A vélemények beérkezését követően, azok figyelembe vételével ismételten megtörtént a Kézikönyv átdolgozása, kiegészítése, majd a 2018. február 26-án tartott képviselő-testületi ülésen annak elfogadása.

 

 

A Kézikönyv rövid bemutatása:

A Települési Arculati Kézikönyv fő célja, hogy feltárja és bemutassa a város jellegzetes arculati elemeit és értékeit, gyakorlati mintát nyújtson az építkezni, felújítani szándékozók számára az építészeti környezetbe való illeszkedés elősegítése érdekében. Ezzel párhuzamosan a Kézikönyv szintén fontos feladata, hogy a megalkotásra kerülő településképi rendelet szakmai megalapozását szolgálja.

 

A Kézikönyv szerkezeti egységek szerinti tartalma:

Polgármesteri köszöntő

1. Bevezetés

- Mezőberény főbb értékeinek rövid felvezetése

2. Mezőberény Város bemutatása, általános településkép, településkarakter

- Mezőberény építészeti, infrastrukturális fejlődésének bemutatása a történelem során és napjainkban

3. Örökségünk

- a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek bemutatása

4. Településképi szempontból meghatározó területek Mezőberényben

- eltérő karakterű területek lehatárolása, a településképi arculati jellemzők és a településkarakter bemutatása

5. Ajánlások

- a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, építészeti útmutató

6. Jó példák, épületek épített részletek

- épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása)

7. Jó példák, sajátos építményfajták

- sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Impresszum

 

 

A Kézikönyvhöz kapcsolódóan folyamatosan lehet észrevételt, javaslatot benyújtani az info@mezobereny.hu címen, illetve Mezőberény Város Önkormányzatának címzett levélben (5650, Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.). A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

 

 

 

 

A teljes kézikönyv a cikk alján letölhető.

 

 


Leírás Kategória Méret Letöltés
Mezőberény Települési Arculati Kézikönyve Közérdekű adatok 13.89 Mb


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2019. november hónapban

házasságot kötöttek

 

Rác Roland és Burai Georgina Andrea

2019. november hónapban

 elhunytak

 

Lestyán Ágnes (1964)
 
Dvoreczki Mária (1934)
 
Frey Mártonné szül. Olej Zsuzsanna (1933)
 
Kertész Lajos (1944)
 
Balog András ( 1947)
 
Bleyer József Lajos (1943)
 
Mezei Athanáz Józsefné szül. Nagy Krisztina (1936)
 
Várhegyi Ferenc (1958)
 
Cservenák Györgyné szül. Király Erzsébet (1936)

 

 

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok