A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Településképi rendelet hirdetmény

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

HURO

Településképi rendelet hirdetmény

Nyomtatás
Létrehozva: 2019-03-05 11:07 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. február 25-én tartott ülésén elfogadta Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletét, melyet ezúton – az alábbi összefoglaló kíséretében – közzétesz.

 

A Rendelet elfogadásának előzményei:

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében alkotta meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

 

Az elfogadott törvényi szabályozás azt a feladatot rótta a helyi önkormányzatokra, hogy a törvényalkotási cél helyi megvalósításaként, a helyi településkép védelme és alakítása érdekében széleskörű társadalmi bevonással és konszenzus megteremtésével településképi rendeletet, valamint a rendelet szakmai megalapozása érdekében Települési Arculati Kézikönyvet készítsen, illetve fogadjon el.

 

Ezen településképi eszközök elfogadása meghatározott eljárás szerint történhet, melynek első lépcsőjeként a képviselő-testület 2017. augusztusában megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletet. Ez a partnerségi rendelet adja meg a lehetséges partnerek meghatározásának, valamint a társadalmi véleményeztetés formájának helyi szabályozási kereteit.

 

A településképi eszközök elfogadásához kapcsolódó eljárás következő lépcsőfoka volt az előzetes tájékoztatás, melynek keretében hirdetmény került közzétételre a közterületi hirdetőfelületeken, a városi honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban, illetve 2017. október 11-én lakossági fórum került megtartásra.

 

Az adatszolgáltatások beérkezését követően Pataki Ibolya építész, műemlékvédelmi szakmérnök, rehabilitációs szakmérnök elkészítette a Települési Arculati Kézikönyv tervezetét, továbbá elkészült a helyi településképi rendelet tervezete is.

 

A településképi rendelet tervezetének ekkori állapota még nem volt megfelelő, hiszen nem tartalmazta a releváns hatályos helyi szabályozás átvezetését, illetve rendkívül nehezen átlátható, és alkalmazható szabályozás került megfogalmazásra.

 

Mindezek eredményeképpen az a döntés született, hogy a településképi rendelet tervezete nem kerül tovább véleményezésre, hanem a településképi arculati kézikönyv elfogadását követően, egy teljes felülvizsgálat keretében lesz ismételten előkészítve.

 

A fentiek alapján a települési arculati kézikönyv tervezete került egyedül a következő egyeztetési szakasz – azaz a partnerségi véleményezés, munkaközi tájékoztató szakasza – keretében továbbtárgyalásra.

 

2017. december 14-én ismételten lakossági fórum került megtartásra, valamint hirdetmény került közzétételre a közterületi önkormányzati hirdetőtáblákon, a városi honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban.

 

A vélemények beérkezését követően, azok figyelembe vételével ismételten megtörtént a Kézikönyv átdolgozása, kiegészítése, majd a 2018. február 26-án tartott képviselő-testületi ülésen annak elfogadása.

 

2018. nyár folyamán immár megkezdődött a településképi rendelet előkészítése, megszövegezése, valamint az egyeztetés annak szabályozása tekintetében.

 

Kmetykó János városi főépítész elkészítette a vonatkozó rendelettervezetet, mely – a főépítész úr, valamint az illetékes kollégák közreműködésével – mind építészeti szakmai, mind pedig jogi szabályozási szempontból többször is megvitatásra, illetve módosításra került.

 

2019. január végére alakult ki a településképi rendelet véleményezésre, illetve elfogadásra is alkalmas jelenlegi formája.

 

A tervezet 2019. február 1-jén feltöltésre került a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető felületre, kezdeményezve ezzel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 43/A.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti államigazgatási szervek általi véleményezést.

 

2019. február 12-én lakossági fórum került megtartásra, ahol szintén lehetett véleményt nyilvánítani a tervezethez.

 

A településképi rendelet tervezetének véleményezési határideje 2019. február 22. nappal letelt. A megjelölt időpontig a Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság küldött véleményezést.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 43/A.§ (11) bekezdése alapján amennyiben a véleményezésre jogosult szerv a véleményét határidőn belül nem tölti fel a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületre, a véleményezésre jogosult szerv véleménye az eljárás során figyelmen kívül hagyható.

 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megállapította, hogy a rendelkezésre bocsátott egyeztetési dokumentáció alapján a településkép védelmi rendelettel kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről nem merült fel természet- és tájvédelmi szempontú javaslat, észrevétel.

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze több szempontból kért pontosítást, kiegészítést, melyek teljes körének figyelembe vételével megtörtént a rendelet-tervezet átdolgozása.

 

A vélemények alapján elkészült rendeletet a Képviselő-testület 5/2019.(II.26.) szám alatt –egyhangúan – elfogadta. A rendelet 30 napos felkészülési idő biztosításával lép hatályba.

 

 

A Rendelet rövid bemutatása:

Mezőberény város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet célja Mezőberény épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

 

A Rendelet szerkezeti egységek szerinti tartalma:

 

I. FEJEZET

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- Tartalmazza a rendeletalkotás célját, valamint a szabályozás keretében alkalmazott fogalmakhoz kapcsolódó értelmező rendelkezéseket.

 

II. FEJEZET

HELYI VÉDELEM

- A korábban külön rendeletben szereplő helyi épített értékek védelmének szabályozását tartalmazza, meghatározva a védelem kategóriáit, a védelem alá helyezés, valamint megszüntetés eljárási szabályait, valamint a kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségeket.

 

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

- Kijelölésre, lehatárolásra kerültek a város településképi szempontból – ezen belül természetvédelmi, történeti, valamint idegenforgalmi szempontból – meghatározó területei.

 

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- a konkrét településképi követelmények kerültek meghatározásra területi, egyedi építészeti szempontból. A fejezeten belül, külön alcím alatt, kiemelten kerül sor a helyi védettségű építészeti követelmények szabályozására.
Szintén külön alcímet alkot az általános illeszkedés (azaz a településképi szempontból külön meg nem nevezett területeken alkalmazandó) szabályainak leírása, a sajátos építmények, műtárgyak (jellemzően az energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények), valamint a reklámhordozókra, hirdetményekre vonatkozó településképi követelmények meghatározása.

 

V.FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

- A településképi követelményekről szóló szakmai konzultáció, tájékoztatás lehetséges és kötelező igénybevételének szabályozását.

 

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

A településképi véleményezési eljárás részletszabályait tartalmazza.

 

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

- A településképi bejelentési eljárás részletszabályait tartalmazza.

 

VIII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG

- A településképi előírások be nem tartása esetén alkalmazható szankciókról szóló szabályozást tartalmazza.

 

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE

- A helyi védett építészeti értékek fenntartásához, felújításához kapcsolódóan lehetővé teszi helyi támogatás biztosítását.

 

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

 

A Rendelethez kapcsolódóan folyamatosan lehet észrevételt, javaslatot benyújtani az info@mezobereny.hu címen, illetve Mezőberény Város Önkormányzatának címzett levélben (5650, Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.). A beérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

 

 

A teljes rendelet a cikk alatt letölthető.

 

 


Leírás Kategória Méret Letöltés
Településképi rendelet Testületi anyagok 13.71 Mb


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2020. július hónapban

házasságot kötöttek

 

Mircsóf Tihamér (Mezőberény) és Kiss Éva Adrienn (Mezőberény)

 

Bánfalvi Roland (Mezőberény) és Bobály Katalin (Mezőberény)

 

Ramos József (Mezőberény) és Herczeg Katalin Tünde (Mezőberény)

 

Fábián Balázs Pál (Mezőberény) és Megyeri Kitti (Mezőberény)

 

Balog Péter Attila (Mezőberény) és Hrabovszki Kitti (Mezőberény)

 

Bési István (Murony) és Zsiga Margit Zsuzsanna (Mezőberény)

 

Benyovszki Róbert (Mezőberény) és Koloh Nóra (Mezőberény)

 

Szabó Sándor (Mezőberény) és Nyerlucz Ilona (Mezőberény)

 

Kozma Dániel (Mezőberény) és Hoffmann Márta (Mezőberény)

 

Varga Péter (Mezőberény) és Kovács Anita (Mezőberény)

2020. július hónapban

 elhunytak

 

Prorok Jánosné (Cservenák Ilona) (1924)

 

Benyovszki Pál (1947)

 

Nagy János (1958)

 

Schmidt Mártonné (Adamik Mária) (1931)

 

Kurucz Gergelyné (Imre Magdolna) (1936)

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok