A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Általános iskolai beiratkozás 2019-2020.

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

HURO

Általános iskolai beiratkozás 2019-2020.

Nyomtatás
Létrehozva: 2019-03-12 11:50 | Szerző: PmH. Titk. | Kibocsátó: Önkormányzat

K Ö Z L E M É N Y
az általános iskolai beiratkozásról
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala értesíti az érintett törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
 

2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig
 és
2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21. § (1)- (2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, illetőleg szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

Az Nkt. 45 § (2) bekezdése szerint, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető az Oktatási Hivatal honlapján: www.oktatas.hu  → KIR HIVATALI ÜGYEK → Köznevelési intézmények körzethatárai → Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvánatartás menüpont alatt.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát.

 

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban vagy határozatban értesíti a szülőket.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő és a tanuló az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.  Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a hiánytalanul benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül köteles elbírálni.
 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, az EMMI rendelet 22. § (2)  - (3) bekezdése értelmében a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
 
 
Kérjük a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2020. július hónapban

házasságot kötöttek

 

Mircsóf Tihamér (Mezőberény) és Kiss Éva Adrienn (Mezőberény)

 

Bánfalvi Roland (Mezőberény) és Bobály Katalin (Mezőberény)

 

Ramos József (Mezőberény) és Herczeg Katalin Tünde (Mezőberény)

 

Fábián Balázs Pál (Mezőberény) és Megyeri Kitti (Mezőberény)

 

Balog Péter Attila (Mezőberény) és Hrabovszki Kitti (Mezőberény)

 

Bési István (Murony) és Zsiga Margit Zsuzsanna (Mezőberény)

 

Benyovszki Róbert (Mezőberény) és Koloh Nóra (Mezőberény)

 

Szabó Sándor (Mezőberény) és Nyerlucz Ilona (Mezőberény)

 

Kozma Dániel (Mezőberény) és Hoffmann Márta (Mezőberény)

 

Varga Péter (Mezőberény) és Kovács Anita (Mezőberény)

2020. július hónapban

 elhunytak

 

Prorok Jánosné (Cservenák Ilona) (1924)

 

Benyovszki Pál (1947)

 

Nagy János (1958)

 

Schmidt Mártonné (Adamik Mária) (1931)

 

Kurucz Gergelyné (Imre Magdolna) (1936)

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok