A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Álláspályázat

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

HURO

Álláspályázat

Nyomtatás
Létrehozva: 2018-10-30 07:21 | Szerző: PmH. Titk.
Kategória: Felhívások
|
Kibocsátó: Önkormányzat


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2019.02.01.-től 2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Liget tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus diploma,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai

 • 3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjára és 20.§ (2d) és (2e) bekezdésére figyelemmel)

 • részletes szakmai önéletrajz

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program papír alapon és CD-mellékletben is

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 • szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok másolata

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

 • A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében a pályázat beadási határideje leteltét követően hiánypótlásra nem ad lehetőséget

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgármester nyújt, a 06-70/400-2409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3010 / 2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

vagy

 • Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el. A 2011. évi CXC. tv. 83. § (3)-(4). bekezdései értelmében a fenntartónak az intézményvezetői megbízással összefüggő döntése előtt ki kell küldenie az érvényes pályázatokat véleményeztetésre. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mezőberény Város Honlapja - 2018. október 30.

 • Mezőberényi Kábel Tv - 2018. október 30.

 • Mezőberényi Hírmondó - 2018. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

 


Cimkék: Álláspályázat  
Írjon üzenetet a hírrel kapcsolatban.


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2020. június hónapban

házasságot kötöttek

 

Farkas Kristóf és Gyönye Beáta

 

Pecze Péter és Dorozsmai Jozefina

 

Marhás Márk Róbert és Kótai Roberta Klaudia

 

Pálfi János és Kovács Anikó Mónika

 

Udvary Mátyás és Gönci Andrea

2020. június hónapban

 elhunytak

 

Farkas Ferencné szül. Rácz Ilona Mária (1941)

 

Jónás Károlyné szül. Rácz Ágnes Róza (1956)

 

Harmati Györgyné szül. Dusa Ilona (1931)

 

Vasas Pálné szül. Kocsik Ilona (1929)

 

Szekeres Sándor (1956)

 

Radványi Sándor Márton (1926)

 

Borgula Jánosné szül. Adamik Ilona (1940)

 

Sotusné Aranyosi Irén Hajnalka (1949)

 

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok