A Javascript futtatási lehetőség nincs bekapcsolva böngészőjében, ezáltal az oldal korlátozottan tekinthető meg! Kérjük kapcsolja be!
Mezőberény Város - Álláspályázat

Hősi Halottaink

Ipari park

TÁMOP Projektek

ÁROP pályázatok

KÖZOP pályázatok

Pályázatfigyelő

HURO

Álláspályázat

Nyomtatás
Létrehozva: 2018-10-30 07:22 | Szerző: PmH. Titk.
Kategória: Felhívások
|
Kibocsátó: Önkormányzat


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. 01. 01.-től 2023. 12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Juhász Gyula utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató vezeti a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot, feladata az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat otthoni egészségügyi szakellátást végez, egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat, valamint fizikoterápiás szolgáltatást biztosít. Család és nővédelmi egészségügyi gondozást, a fiatalokra figyelemmel ifjúság-egészségügyi gondozást biztosít. Az idősek védelme, segítése érdekében házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, valamint időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátását, az idősek nappali ellátását biztosítja. A családok segítése érdekében család és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, valamint gondoskodik a gyermekek bölcsődében történő ellátásáról, a gyermekek átmeneti ellátásáról. Biztosítja a rászorulók részére az intézményi étkeztetést. Segítséget nyújt fogyatékos személyek részére, illetve városgazdálkodási egyéb feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, vagy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklet I./1-2. részekben meghatározott, az alaptevékenységekhez előírt intézményvezetőre vonatkozó képesítések valamelyikének megléte,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett (Kjt. 20.§ (1) c)

 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz

 • 3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjára és 20.§ (2d) és (2e) bekezdésére figyelemmel)

 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program papír alapon és CD-mellékletben is

 • Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai

 • szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok másolata

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítését vállalja

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

 • A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok tekintetében a pályázat beadási határideje leteltét követően hiánypótlásra nem ad lehetőséget

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgármester nyújt, a 06-70/400-2409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3032 / 2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

 • Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által létrehozott szakmai Ad Hoc Bizottság hallgatja meg, a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mezőberény Város Honlapja - 2018. október 30.

 • Mezőberényi Kábel Tv - 2018. október 30.

 • Mezőberényi Hírmondó - 2018. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

 


Cimkék: Álláspályázat  
Írjon üzenetet a hírrel kapcsolatban.


Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Mezőberény a "finoman elbűvölő település" nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a világhálón városunkba érkező vendégeket, érdeklődőket!

Tovább a köszöntőhöz »

Keresés

Eseménynaptár

Események képekben

Mezőberényi Hírmondó

Legfrissebb számunk letöltése


Legfrissebb hírmondó

Korábbi számok »

Mezőberény Webkamera

webkamera

Mezőberény Mobile

mbmobile kép

Anyakönyvi hírek

2019. július hónapban

házasságot kötöttek

 

 

Kutyik Tamás és Csóka Tünde

 

Kádár János és Baranyai Eszter

 

Kopányi László és Turzó Gabriella

 

Bodó Attila és Nagy Renáta Márta

 

Laszli Pál és Palotás Erzsébet

 

Bárdi Bence és Bajkán Szabina Vivien

 

Harsányi Mihály és Gyányi Margit Ágnes

 

Bánfi Zoltán és Seprenyi Nikoletta

 

 

2019. július hónapban

 elhunytak

 

 

Czirbuly Ágnes Ilona (1968)

 

Dr. Makai Gyula Levente (1943)

 

Kovács Lászlóné (1930)

 

id. Szűcs István (1937)

 

Gyulai Sándor (1968)

 

Lukács Mihály (1955)

 

Klement Mihály "Kuki" (1959)

 

Kiss Andrásné szül. Fesető Erzsébet (1932)

 

Győri Tamás (1934)

Origami, Mezőberény

origami logo

Látogató statisztika

JOGpontOK

jogpontok